Skip to main content

איך ללמד כפל ?

ללמוד את משמעות פעולת הכפל

 

סרטון של העמותה הישראלית לקידום החינוך המתמטי בישראל המציג את משמעות פעולת הכפל.

 

לסרטון הסבר לגבי משמעות החילוק