הכנת מכונית

מכונית מירוץ מנייר

מכונית מירוץ מבריסטול צבעוני

סרטון הדרכה להכנת מכונית מירוץ צבעונית מבריסטול.

איך להכין עוגת מכונית מהסרט מכוניות

עוגת מכונית מהסרט מכוניות
סרטון הדרכה שלב אחר של הכנת עוגת המכונית ספידי מקווין מהסרט מכוניות.

שלב תוכן