בוטנים עם קליפה

יצירה של מיניונים מבוטנים ופלסטלינה

יצירה של מיניונים

 הדרכה שלב אחר שלב להכנה של דמיות מיניונים מבוטנים בקליפה, עיניים זזות ופלסטלינה

שלב תוכן